Storytelling en vertelstructuren

Storytelling en vertelstructuren

In mijn eerste blog heb ik kort uitgelegd dat een crossmediale strategie 5 succesfactoren kent; storytelling, mediumspecificiteit, usability, relevantie en co-creatie. In deze blog ga ik dieper in op het stukje storytelling.

 

Storytelling

Verhalen vertellen is al zo oud als de mensheid. Toch verdient storytelling een ereplaats in een mediastrategie. Middels storytelling kun je een gedachtegoed met de wereld delen en op die manier koppel je die gedachtegoed aan jouw product of dienst. Binnen het gedachtegoed komen visies, houdingen, overtuigingen, motivaties, en wereldbeelden terug die voor de lezer betekenis hebben en een beleving oproepen. Storytelling is dus meer dan alleen een verhaaltje, het gaat om het hele plaatje! Van de website, tot aan de (social) mediaberichten, iedere mail die verstuurd wordt en alle persoonlijke contacten.

Vertelstructuren

Er zijn verschillende vertelstructuren die helpen om een verhaal vorm te geven, namelijk:
1. Canonieke verhaalstructuur
2. Narratieve complexiteit
3. Transmediale storytelling

Canonieke verhaalstructuur

Dit is een standaard structuur voor het vertellen van verhalen. Een standaard vertelstructuur is zo opgebouwd dat alle elementen functioneel en samenhangend zijn. Bij deze structuur is er een hoofdpersoon en een tegenstander. Er is een begin, midden en een einde en er is minimaal 1 verhaallijn met daarin een ontwikkeling. Verder zijn er minimaal 2 omslagpunten en is er een mentor. Elk willekeurig Marvel verhaal is op deze wijze geschreven. Batman is niets zonder de Joker. Zo’n structuur is herkenbaar maar biedt weinig ruimte voor interactie.

Narratieve complexiteit

Narratief betekent verhalend of vertellend. De filmwetenschapper Jason Mittel (2006) schetst een aantal kenmerken, waarvan ik een paar noem. Bij deze structuur worden diverse genres gemixt en verschillende standpunten ingenomen of er zijn onverwachte vertellers. Er is sprake van (een afwisseling tussen) een groot aantal verhaallijnen en personages. Er is een afwijking van de standaard chronologie en tot slot staat de doelgroep centraal.
Complexe vertelstructuren zijn een soort puzzel die opgelost moet worden. Denk bijvoorbeeld aan het programma The masked singer. Iedere keer dat je een aflevering ziet kom je dichterbij de clue.

Deze structuur kan vergeleken worden met crossmediale content. Bij crossmedia wordt het verhaal via meerdere platformen verspreid en vullen de verschillende platformen elkaar aan. Denk bijvoorbeeld aan The Voice of Holland waarin de TV en de mobiele app met elkaar worden gecombineerd.

Transmediaal storytelling

Jenkins zegt dat bij transmediale storytelling ieder medium op zijn kracht ingezet wordt, zodat het verhaal optimaal geïntroduceerd wordt en via diverse media uitgebreid kan worden. Denk bijvoorbeeld aan de serie Pokémon, het spel Pokémon Go en de film ‘Pokémon Detective Pikachu’. Jenkins noemt verschillende kenmerken voor transmediale storytelling, bijvoorbeeld dat alle elementen van het verhaal via verschillende kanalen worden verspreid, waarbij ieder medium zijn eigen bijdrage aan het verhaal levert. Het kan handig zijn om het verhaal uit te breiden om de schijn van realiteit te insinueren (denk aan Pokémon Go) en iedere aflevering vormt een afgerond verhaal. Op deze manier zijn er verschillende ingangen en kan de doelgroep op ieder gewenst moment en via ieder gewenst mediakanaal aanhaken.

Crossmedia en transmedia

Crossmedia en transmedia lijken op het eerste gezicht op elkaar. Het verschil is dat bij crossmedia 1 verhaal via verschillende media wordt verteld, waarbij de media elkaar aanvullen. Bij transmedia bevat het verhaal dezelfde context maar het verhaallijn van het ene medium kan verschillen met die van de ander. In de praktijk is er vaak sprake van een mix tussen de structuren.

En nu jij…

Misschien vind je het lastig om deze structuren in jouw mediastrategie toe te passen, logisch. Het is wel interessant om stil te staan bij de verschillende vertelstructuren en welke invloed dit op de ontvanger heeft. Probeer eens met verschillende media te experimenteren door ze op een verrassende wijze te combineren. Let er daarbij wel op dat alles wat je doet bijdraagt aan het grote geheel, jouw verhaal en de beleving van de ontvanger.

Bron: Reynaert, I. & Dijkerman, D. (2012) Basisboek crossmedia concepting.

Ben je ondernemer en wil je meer van dit soort handige Social Media tips, tricks en tools ontvangen?  Meld je gratis aan bij de Social Media Community via onderstaande formulier.

Ben je student in de richting van communicatie, marketing, multimedia en wil je graag werkervaring opdoen? Check dit dan even.


{captcha}